پلتایزر دوار (آگلومرلتور)

پلتایزر دوار (آگلومرلتور)

براي پيوندکردن دانه هاي ريز مواد يا اختلاط چند نوع ماده معدني مختلف در مواردي که لازم است توده اي از مواد نسبتاً درشت دانه تشکيل داد که امکان نفوذ هوا، حرارت يا حلال خاصي به دانه هاي توده به...

مطالعه بیشتر