ميز آبگيري

ميز آبگيري

برای خشک کردن بيشتر پالپ خروجی مخروط آبگيري، از ميز آبگيري که داراي حرکتي نوساني و لرزشي رو به جلو مي باشد استفاده ميگردد. مواد در اثر لرزش ميز فشرده شده و آب تا حدود زيادی از آن جدا ميگردد....

مطالعه بیشتر
مخروط آبگيري

مخروط آبگيري

پس از پر عيار سازي يک ماده معدني در فرآيند آرايش ثقلي، مي بايست آب موجود از چرخه خارج گردد. بدين منظور از تجهيزی بنام مخروط آبگيري استفاده مي شود که از يک عدد مخروط معکوس که داراي شيری در...

مطالعه بیشتر
هيدروسايزر

هيدروسايزر

براي جداسازي کاني ها با دانه بندي نسبتاً ريز و همچنين شستشو و جداسازي باطله از کاني هاي ارزشمند، از تجهيزی بنام هيدروسايزر استفاده ميگردد. اين تجهيز از سلول هايي تشکيل شده است که پشت سرهم قرار گرفته و در...

مطالعه بیشتر
ميز لرزان

ميز لرزان

برای آرايش ثقلي مواد نسبتاً ريز دانه و يا آرايش نهائي موادي که با ساير روشهاي ثقلي پر عيار شده اند ميز لرزان موثرترين وسيله مي باشد. ميز لرزان از صفحه اي مستطيل شکل که داراي شيب هائي مختصر و...

مطالعه بیشتر
جيگ ديافراگمی

جيگ ديافراگمی

يکي از روشهاي پر عيار سازي ثقلي مواد، آرايش آنها توسط جيگ است که معمولاً براي پرعيار سازي مواد نسبتاً دانه درشت ( معمولا ً 3 ~ 10 mm ) استفاده ميگردد. اساس کار جيگ بر ايجاد لايه هائی از...

مطالعه بیشتر