نوار نقاله انباشت تلسکوپی گردان (استکر)

برای انتقال و انباشت مواد معدنی به ويژه در معادن طلا، مس و . . . که به روش هيپ ليچ کار می کنند و همچنين در معادنی که فاصله زمانی از زمان توليد تا مصرف وجود دارد، محصولات توليدی ميبايست در توده ها ( استوک پايل هايی ) دپو شده و سپس از آن محل برداشت و مصرف شود. اين دستگاه برای بارگيری انواع مواد معدنی فله به کشتی، بارج و واگن نيز قابل استفاده است.
يکی از مطمئن ترين، ساده ترين و کم هزينه ترين روشهای انباشت مواد معدنی استفاده از استکر است. استکر ( نوارنقاله انباشت ) در واقع دو دستگاه نوار نقاله است که يکی از آنها ثابت بوده و يکی ديگر به صورت تلسکوپی در داخل گالری نوار اول و زير آن حرکت کرده و طول دپوی انباشت را تغيير ميدهد. کل سازه استکر مجهز به سيستم هيدروليک برای تغيير ارتفاع دستگاه بوده و ريزش مواد همواره در کمترين ارتفاع انجام ميگيرد که علاوه بر جلوگيری از ايجاد گرد و غبار، مانع تفکيک ثقلی مواد نيز ميشود.
استکر همچنين مجهز به سيستم حرکت گردشی برای چرخيدن حول نقطه ورود بار بوده و ميتوان توده هائی به قطر دو برابر طول نوارنقاله را با استفاده از چرخش تشکيل داد.
طراحی دستگاه به صورتی انجام شده که بدون نياز به نگهداری خاصی ساليان متمادی بدون هيچگونه ايرادی قادر به فعاليت ميباشد. لاستيک های مقاوم به سايش آن با روش آپارات گرم متصل گرديده و تغييرات آب و هوائی و شرايط محيطی تاثيری در عمر مفيد آن ندارد.
اين تجهيز با طول، عرض، ارتفاع و در ظرفيتهای مختلف متناسب با نياز خريدار قابل طراحی و ساخت می باشد.

مشخصات نوار نقاله تلسکوپی
Capacity

(ton/hr)

Belt Width

(mm)

D

(M)

C

(M)

B

(M)

 A

 (M)

Type
250 ~ . . . 800 ~ 1200 2.5 10 ~ . . . 30 ~ . . . 20 ~ . . . RTSC . . . . .
نوار نقاله انباشت تلسکوپی گردان (استکر)